در حال بارگذاری ...
یکشنبه 24 آذر 1398
 • برگزاری نشست بررسی آیین نامه استخدام و ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

  به گزارش اداره کل روابط عمومی، پانزدهم مهر ماه، با حضور دکتر باقری قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، دکتر خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعضای هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور، نشست بررسی آیین ارتقای اعضای هیأت علمی و استادان دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد.

  بنابراین گزارش، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این نشست بیان داشت: بنده معتقدم یکی از مهم ترین موضوعات و مباحثی که بایستی در خصوص دانشگاه فنی و حرفه ای مورد توجه قرار گیرد این است که این دانشگاه از سال 1390 به مجموعه دانشگاه های وزارت علوم انتقال پیدا کرده و نباید در مسائل آموزشی و پژوهشی با مدل دانشگاه های نظری کشور که ماهیت و محور فعالیت آنها با این مجموعه فرق دارد مقایسه شود.

  باقری افزود: طی دو سال اخیر در دانشگاه در خصوص توجه به ارتقای اساتید، تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها، بروز رسانی برنامه های درسی کارهای بزرگی صورت گرفته ولی اعتقاد دارم اگر دستورالعمل و آیین نامه های مختص دانشگاه فنی و حرفه ای با محوریت مأموریت آن تعریف شود.

  وی بیان داشت: در کشور یک آیین نامه استخدامی برای اعضای هیأت علمی داریم که شامل رتبه های مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام است و به نظر می آید آیین نامه مذکور با ماهیت فعالیت دانشگاه فنی و حرفه ای همخوانی ندارد  لذا اعضای هیأت علمی که جذب می شوند با آیین نامه کنونی بالاخص در بحث ارتقا دچار مشکل خواهند شد. بنابراین بایستی نظام هیأت علمی مختص دانشگاه فنی و حرفه ای با محورهای نحوه استخدام، شاخص های مرتبه هیأت علمی،  بازآموزی و آموزش های ضمن خدمت و در مجموع ارتقای اساتید در نظر بگیریم.

  رییس مرکز هیأت امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان اینکه در این نشست باید چارچوب های استخدامی و ارتقای اعضای هیأت علمی و اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای بررسی می شود تا به امید خدا با تلاش مسوولین دانشگاه تا چند ماه آینده بتوانیم آیین نامه ی جدیدی با اهداف، ویژگی ها و شرایط خاص دانشگاه فنی و حرفه ای تنظیم کنیم.

  وی در پایان با عنوان اینکه در مرحله اول بایستی کارگروه های تخصصی برای ترسیم فعالیت ها با مشارکت حاضرین این نشست شکل بگیرد اظهار داشت: در این نشست ها قرار نیست آیین نامه استخدامی و ارتقا استخراج شود بلکه بنا داریم با استفاده از خرد جمعی و تجربیات اساتید حاضر، مفاهیم لازم را تعریف کنیم و بعداً در ضوابط و آیین نامه ها استفاده گردد.

  در ابتدای این نشست دکتر ابراهیم صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و حرفه ای ضمن عرض خیر مقدم حضور مدعوین  با اشاره بر اینکه موضوع این نشست بررسی راهکارهای ارتقا و استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه است اظهار داشت: تدوین آیین نامه ای منسجم و بومی مختص اعضای هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای یکی از موضوعات و برنامه های اصلی دانشگاه است و به نظر بنده آیین نامه ارتقای استادان در آموزش های مهارتی بایستی متفاوت از سایردانشگاه ها باشد.

  وی توضیح داد: این دانشگاه در سراسر کشور دارای 176 دانشکده و آموزشکده فنی و حرفه ای(53 مرکز مختص دختران و 123 مرکز به پسران) در 111 شهر با بیش از 200 هزار دانشجو،110 رشته کاردانی،60 رشته کارشناسی ناپیوسته و 7 رشته کارشناسی پیوسته از سال 97 در راستای اجرای بند ب ماده 65 و66 قانون برنامه ششم توسعه، مجوز شورای مستقل برنامه ریزی آموزشی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف سیاستگذاری منسجم در برنامه ریزی درسی برای توسعه هدفمند آموزش های عالی فنی و حرفه ای و به منظور رفع نیازهای اولویت دار مهارتی کشور بر مبنای مطالعات آمایشی اخذ کردیم و بحمدا... در ظرف مدتی کمتر از یکسال تعداد 41 برنامه درسی آموزشی کاردانی پیوسته بروز رسانی شد و دانشجویان ورودی جدید با این برنامه های درسی جدید شروع به تحصیل خواهند کرد.

  صالحی عمران از ایجاد دوره های کاردانی جدید در رشته های حمل و نقل، معماری داخلی، مکاترونیک و فتوگرافیک برای آموزشکده های فنی و حرفه ای در سراسر کشور خبر داد و افزود: در راستای مأموریت های تعریف شده دانشگاه در جهت کارآفرینی و اشتغال جوانان و موافقت دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 4دوره کاردانی با 38 رشته محل جدید ایجاد و در دفترچه آزمون کاردانی نظام جدید سال تحصیلی 99_98 سازمان سنجش آموزش کشور لحاظ گردید.

  رییس دانشگاه فنی و حرفه ای ادامه داد در حال حاضر در دانشکده و آموزشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور  حدود 2000 کارگاه و آزمایشگاه فعال داریم که این فضاها محیط عملی خوبی را برای پرورش استعداده های و آموزش مهارت های فردی ایجاد کرده است.

  صالحی عمران گزارشی از تعداد اعضای هیأت علمی و کادر آموزشی دانشگاه اعلام کرد و گفت: در حال حاضر 349 هنرآموز، دبیر و مدرس و 394 عضو هیأت علمی تطبیق یافته و 141 عضو هیأت علمی آموزشی کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای را تشکیل می دهند.

  وی با اعلام اینکه جذب اعضای هیأت علمی این دانشگاه مانند تمام دانشگاه ها از طریق سایت جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم صورت گرفته و از سال 94 تا 96 مجموعاً 90 نفر کارشناسی ارشد و 51 نفر دکتری حایض شرایط بوده اند که به کار گرفته شده اند گفت: تعداد 31 نفر هم از فرصت بورسیه وزارت علوم به هیأت اجرایی جذب دانشگاه معرفی شدند که از این تعداد 21 نفر در مراحل استعلام و  تحقیقات صلاحیت های عمومی قرار دارند که بعد از اعلام نتایج جذب دانشگاه خواهند شد.

  رییس دانشگاه فنی و حرفه ای با ابراز نگرانی از تعداد اعضای هیأت علمی و مدرسین نسبت به دانشجو اعلام کرد شاخص نسبت دانشجو به استاد شرایط مناسبی ندارد و این هم یکی از بزرگترین چالش های پیش روی دانشگاه می باشد این در شرایطی است که تعداد 20 هزار نفر استاد مدعو مسوولیت عمده آموزشی دانشجویان را در سراسر کشور بر عهده دارند.

  وی ادامه داد یکی از برنامه های خوب دانشگاه بازنگری و آماده سازی آیین نامه صلاحیت های مدرسان بود که اساتید مدعو بایستی طبق ضوابط و مقررات تدوین شده امتیازات لازم را جهت تدریس در دانشگاه کسب  و کد مدرسی دریافت می کردند.

  صالحی عمران با عنوان اینکه مطالبی که ذکر شد آمار و اطلاعات موجود کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای در شرایط کنونی است و این سوال پیش می آید آیا با تعداد زیاد دانشجویان و ضعف موجود در کادر آموزشی و هیأت علمی آیین نامه استخدام جداگانه ای از سایر دانشگاه ها برای این مرکز علمی و مهارتی نباید تدوین گردد؟ با اشاره بر تجربیات بین المللی سیستم های آموزشی مهارتی و فنی و حرفه ای در دنیا بیان داشت: آموزش های مهارتی در جوامع مختلف دنیا از جایگاه بالایی برخوردار است چراکه از محورهای اصلی توسعه پایدار به شمار می رود.

  وی افزود: با مطالعه ای که بر اساسی و کلیدی ترین چالش های آموزش های مهارتی در دنیا داشتم؛ بزرگترین دغدغه و برنامه موسسات آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی در کشورهای پیشرفته، همکاری نزدیک با شرکای صنعتی و تجاری است لذا اگر قرار است دانشگاه فنی و حرفه ای در راستای مأموریت تعریف شده کار کند حتماً باید همکاری دو جانبه با صنایع و بنگاه های اقتصادی داشته باشد.

  صالحی عمران با اشاره بر شاخص های شایستگی اساتید در کشورهای پیشرفته اذعان داشت: اساساً یک مدرس فنی و حرفه ای ضمن مهارت های تدریس، بایستی شایستگی های عمومی را هم دارا باشد که در همین راستا باید الگویی برای دانشگاه های مهارتی ترسیم شود.

  وی سوالاتی با عنوان چه مسائل و چالش هایی پیش روی اساتید مهارتی در مقایسه با سایر اساتید دانشگاه وجود دارد؟ استانداردهای جهانی آموزش های پیش از خدمت اساتید مهارتی چیست؟ چه شرایط و شایستگی هایی برای استخدام در دانشگاه های مهارتی لازم است؟کشورهای مختلف در اجرای برنامه های توسعه مداوم حرفه ای (CPD) اساتید مهارتی استخدامی چگونه عمل می کنند؟ نظام رتبه بندی اساتید مهارتی در کشورهای مختلف چگونه است؟مطرح کرد و گفت: در راستای مطالعاتی که انجام شد مشخص گردید کشورهای توسعه یافته نظامی با عنوان رتبه بندی اساتید مهارتی ایجاد کرده اند و مسیر هموار و مشخصی برای جذب ایشان وجود دارد.

  رییس دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: سیستم های ضعیف استخدام، آموزش های ضعیف قبل از خدمت، عدم وجود مسیرهای شغلی، تصویر ضعیف اجتماعی، تبعیض جنسیتی، کمبود داده های جهانی، امنیت شغلی پایین و بودجه ضعیف تخصیص داده شده به آموزش های فنی و حرفه ای بزرگترین چالش های پیش روی اساتید مهارتی در کشور است.

  وی بیان کرد: یونسکو در گزارشی پیشنهاداتی را برای استخدام و آموزش اساتید مهارتی منتشر کرده است که نکات ذکر شده در آن برای معلمان (teachers)، مربیان (trainers)، آموزشگر (instructors)، منتورها (mentors)، تکنسین ها (technicians ) و .... که نقش ها ، وضعیت و وظایف آنها با یکدیگر متفاوت است و همگی به عنوان کارکنان حرفه ای شاغل در مراکز و دانشگاه های فنی حرفه ای شناخته می شوند، قابل استفاده است. این اصطلاحات و نام گذاری ها در سیستم های ملی  TVET مختلف، متفاوت است.

  گفتنی است در پایان صالحی عمران به برنامه های آموزش فنی و حرفه ای و وظایف و حقوق اساتید مهارتی و نحوه ارتقای این اساتید در کشورهای مختلف از جمله، ویتنام، بریتانیا، فیلیپین، آلمان و ساموا اشاره کرد و از حاضرین در نشست درخواست کرد تا نگاه ویژه ای به آموزش های مهارتی در کشور داشته باشند تا با استفاده از خرد جمعی و تدوین آیین نامه های ارتقای اساتید مختص دانشگاه فنی و حرفه ای این مرکز علمی و مهارتی بتواند در مسیر تحقق اهداف خود گام بردارد.

  نظرات کاربران