در حال بارگذاری ...
شنبه 23 آذر 1398
 • زمان و مراحل انجام کارآموزی

   

                  زمان و مراحل انجام کارآموزی

   

  دانشجویانی که د ر مهر ماه 98 واحد کارآموزی انتخاب نموده اند جهت انجام مراحل آن و گرفتن معرفی نامه از روز شنبه   98/8/18   لغایت 98/8/29  از ساعت 8 الی 13 بعد از طی مراحل زیر به آموزش مراجعه نمایند:

   

  1-انتخاب درس کارآموزی(دانشجویانی می توانند واحد کار آموزی را اخذ نمایند که حتما پیش نیاز آن را گذرانده باشند و یا ترم آخر باشند.)

  2-مراجعه به سایت "سامانه ملی کارآموزی"و وارد کردن درخواست خود  

  3-مراجعه به آموزش و گرفتن معرفی نامه کارآموزی

  4- دانشجو حتما باید دفترچه کارآموزی و فرم شروع به کار را از سایت آموزشکده پرینت گرفته و فرم شروع به کار را به استاد راهنمای مربوط تحویل دهد.

   

  قوانین کارآموزی

  1-ضروری است دانشجو دو روز کامل به غیر از جمعه از اوقات فراغت برخوردار باشد علاوه بر آن به غیر از واحد

   کارآموزی در این نیمسال حداکثر 16 واحد می تواند انتخاب نماید. (به غیر از دانشجویان ترم آخر)

  2-دانشجوی کارآموز روزانه حداکثر 8 ساعت می تواند در محل کارآموزی حضور داشته باشد.

  3-دانشجو باید دروس پیش نیاز مربوط به واحد کارآموزی را گذرانده باشد.

  4-رعایت شئونات اسلامی و انضباط در محل کارآموزی الزامی است.

   

    

  آموزش

  98/8/19

  نظرات کاربران