در حال بارگذاری ...

اطلاعیه مربوط به کارآموزی

 

 

 زمان و مراحل انجام کارآموزی

 

دانشجویا نی که د ر مهر ماه 96 واحد کارآموزی انتخاب نموده اند جهت انجام مراحل آن و گرفتن معرفی نامه از روز  یکشنبه  96/7/17     لغایت  96/7/30

از ساعت الی 13 بعد از طی مراحل زیر به آموزش مراجعه نمایند :

1-انتخاب محل کارآموزی

2-اخذ فرم درخواست  کارآموزی از آموزش و تایید آن توسط مدیر گروه رشته مربوطه و تعیین استاد راهنما توسط مدیر گروه    

3-مراجعه به آموزش با در دست داشتن تقاضای تایید شده و برگه ی انتخاب وا حد

4-دانشجویان گرامی جهت دریافت دفتر چه کار اموزی و فرم شروع به کار  حتما به سایت آموزشکده مراجعه نمایند .

 

قوانین کارآموزی

 

1-ضروری است دانشجو دو روز کامل به غیر از جمعه از اوقات فراغت برخوردار باشد علاوه بر آن به غیر از واحد

 کارآموزی در این نیمسال حداکثر 16 واحد می تواند انتخاب نماید. (به غیر از دانشجویان ترم آخر)

2-دانشجوی کارآموز روزانه حداکثر 8 ساعت می تواند در محل کارآموزی حضور داشته باشد.

3-دانشجو باید دروس پیش نیاز مربوط به واحد کارآموزی را گذرانده باشد.

4-رعایت شئونات اسلامی و انضباط در محل کارآموزی الزامی است.

مسئول کار اموزی :مظلومی 

نظرات کاربران